Opvækst rig på muligheder

Den bedste start er en tryg og lærerig barndom. Her skabes det fundament, som vi står på når vi møder resten af livets udfordringer.


Derfor skal vi have:
a. Bedre normeringer i daginstitutionerne, særligt i børnehaverne
b. Engagerede lærer, med tid til forbederelse
c. Et bedre samarbejde mellem skoler og foreninger.

En tryg og lærerig start

Børnene skal have den bedste start på livet. Derfor skal vi investere i flere pædagoger i børnehaverne. Der skal være mere overskud til at tage sig af børnene med særlige behov, og skabe den nærhed som som gør børnene trygge. Der skal samtidig være mere tid til det pædagogiske arbejde som forbereder børnene på skolelivet.

Der er flere og flere børn i kommunen. Det giver udfordringer i kapaciteten. I det omfang det bliver nødvendigt at bygge nye børnehaver, foreslår vi at skovbørnehaver prioriteres. Vi skal give vores børnefamilier muligheden for at deres børn kan vokse op tæt på naturen. Dette vil også tiltrække børnefamilierne som søger ud af København for netop netop at bringe deres børn tættere på naturen.

I folkeskolen har vi brug for engagerede lærer som har overskudet til forberede en varieret skoledag, der giver eleverne mulighed for at lærer på forskellige måder. Dette er særligt vigtigt for også at inspirere de elever, som ikke fanges den ‘klassiske’ boglige tilgang. De skal få lyst til at give sig i kast med f.eks. håndværksfagene.

Det er i skolen også vigtigt at der er resurser til at differentiere undervisningen i forhold til den enkelte elev, så alle børnene føler sig udfordret og rykker sig fagligt i timerne.

Foreningslivet er vigtigt i mange sammenhænge. Det er i idrætsforeningerne at børn skaber nye relationer, herunder møder børn som har anderledes baggrund end dem selv. Det er her hvor der er sjove rammer for at få motion ind i dagligdagen, dygtiggøre sig og opleve et unikt sammenhold. Derfor er samarbejdet mellem skoler og foreninger vigtigt. Børnene skal ud og inspireres til at deltage i foreningslivet.