Et innovativ erhvervsliv

For at styrke vores konkurrenceevne skal vi skabe gode rammer for innovation i erhvervslivet.

Kvalificeret arbejdskraft skal sikre et innovativt erhvervsliv. Den har vi i stigende grad ikke adgang til, og udfordringen bliver kun værre de kommende år.

Derfor skal vi have…

  1. Fokus på uddannelsestilbud og bosætning.
  2. Udvikle og nytænke rammerne for detailhandlen i byerne.
  3. Attraktive rammer for iværksættere og mikro-virksomheder.

 

Fokus på uddannelsestilbud og bosætning

Vores industri vækster, men udnytter ikke sit potentiale pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er en udfordring som kun bliver større de kommende år, fordi de ældre generationer går på pension. Svaret er uddannelse af vores unge og efteruddannelse af vores voksne, men også fokus på af bosætning. Uddannelse og efteruddannelse skal opkvalificere vore ufaglærte, mens nytænkning og borgerinddragelse skal styrke vores bosætning.

Faktisk er arbejdskraftudfordringen så stor at der også bliver mangel på ufaglært arbejdskraft.

Vi kan desværre ikke bare læne os tilbage og nyde den lave arbejdsløshed i vores skrumpende arbejdsstyrke. Vores velfærd finansieres af skatteindtægterne fra arbejdsstyrken, så vi er tvunget til at handle, hvis vi vil have penge til kvalitet i tilbud til ældreplejen og samfundets udsatte.

For at styrke bosætningen, er vi nød til at inddrage vores borgere mere. Kun ved at løfte i flok kan vi skabe en stor og troværdig fortælling om det gode liv i Guldborgsund. Vi har alle set hvad Lolland-Falster Lovestorm har skabt af regn af positive historier, store som små. Men der er brug for en større segmentering af vores mange historier, før vi kan bruge dem målrettet. Tænk f.eks. hvis vi havde et fælles #Hashtag kun for kulturen, lad os kalde det f.eks. #KulturGuld, så kunne alle borgere bidrage til at skabe dynamisk collage af indtryk. Et billede siger mere end tusind ord, og en personlig fortælling er tusind gange mere troværdig end en reklamefilm.

For at udvikle Nykøbing som uddannelsesby skal vi tænke mere samarbejde. Jeg drømmer om at vi bliver kendt for at have et attraktivt samarbejde mellem uddannelser, kommune og erhvervsliv. Vi skal f.eks. have flere fagrelevante studiejobs.

Udvikle og nytænke rammerne for detailhandlen i byerne

Den traditionelle detailhandel, med små specialbutikker, er under pres. Den er oppe imod stigende konkurrence fra internetbutikker og storcentre.

Hvis vi fortsat ønsker levende bymidter, er vi nød til at tilpasse os til denne nye konkurrencesituation. I Guldborgsunds handelscentrum, Nykøbing, skal vi f.eks. arbejde for at lukke ‘siestaen’ i bylivet. Altså skabe nogle rammer som får butikkerne til at holde længere åben.

  • Et væsentligt overlap i butikkernes og restauranternes åbningstider skal sikre at kunderne skal kunne ‘shoppe sig sultne’, og dermed øge kundegrundlaget for vores restaurationsmiljø.
  • Længere åbningstider skal også gøre det mere attraktivt for borgere med 8-16 job at tage på shoppingtur ved fyraftenstid. I dag er det et alt for kort tidsrum til at nå op i butikkerne og få en afslappende købsoplevelse før de lukker. Jo kortere åbningstid, jo mindre opland kan nå ind og handle. En så stressende købsoplevelse bliver aldrig konkurrencedygtig.

Jeg hverken kan eller vil tvinge butikkerne til længere åbningstider, men fra kommunens side kunne man f.eks. støtte kulturelle events i bymidten i det tidsrum hvor man ønsker længere åbningstider. Noget for noget.

Attraktive rammer for iværksættere og mikrovirksomheder

Vi skal understøtte drømmene om at blive iværksætter. Derfor er det vigtigt at fortsætte Business LFs arbejde med at skabe gode rammer for iværksættere, hvor de har adgang til professionel sparring og fysiske rammer der fremmer netværksaktiviteter. Vi skal hele tiden være obs på om vores tilbud stemmer overens med behovet blandt de spirende forretningsidéer.