Radikale vil prioritere sikkerhed på E55

Pressemeddelelse:

I et høringssvar til VVM-undersøgelsen vedr. E55, bakker vi i Radikale Venstre Lolland-Falster op om sikkerhedsforbedringerne i den såkaldte 0+ løsning, men foreslår den suppleret med en mindre 2+1 strækning. Vi mener ikke at en større kapacitetsudvidelse bør prioriteres. 

Der blev i VVM-undersøgelsen fremlagt tre løsningsforslag. En 2+2 løsning til 500 mio. kr., en 2+1 løsning til 450 mio. kr. og en 0+ løsning til 50 mio. kr.. For de to førstnævnte løsninger gør det sig gældende at, de begge er økonomisk tunge, har lange etableringsfaser og stor påvirkning af borgerne langs E55. 

For 0+ løsningen gør sig gældende at den ikke ændrer på problematikken med sikkerheden på E55-strækningen mellem Stubberupvej og Klodskovvej, den del af E55 der tidligere har været udlagt med tre spor. Her har E55 sin oprindelige bredde men nu kun med 2 spor, hvilket fører til farlige situationer i forbindelse med overhalinger, og desværre også resulteret i dødelige ulykker. 

Vi foreslår en kombination af løsningerne 0+ og 2+1
På baggrund af ovenstående foreslår vi i Radikale Venstre at tage udgangspunkt i 0+ løsningen, som har fokus på at skabe mere sikkerhed via forbedrede vejkryds og rundkørsler. Vi foreslår dog at supplere den med en vekslende 2+1 løsning på strækningen mellem Stubberupvej og Klodskovvej, for at skabe mulighed for sikre overhalinger af langsomme køretøjer. Da vejen i forvejen er bred på strækningen, forventer vi at ændringen til 2+1 på strækningen kan udføres til en rimelig pris.

”I vores iver for at finde en løsning, må vi ikke glemme at vi taler om en farlig strækning hvor der sker forfærdelige ulykker. Ulykker der hver gang rammer helt almindelige familier hårdt. Derfor er det vigtigt at vi vælger en løsning der hurtigt og effektivt tager fat på dette problem.” udtaler kandidat til kommunalvalget, Signe Skovgaard.

Større kapacitetsudvidelse bør ikke prioriteres
De seneste år har mange pendlere valgt at tage turen nordpå i bil frem for med toget, pga. de omfattende driftsforstyrrelser, som sporarbejdet på Sydbanen har ført med sig. Det har selvsagt givet øget trængsel på E55, men indenfor få år vil Sydbanen være færdigrenoveret og ovenikøbet opgraderet, så mange pendlere må forventes at forlade E55 igen til fordel for toget.

Mht. trafikmængden fra færgehavnen i Gedser, så må en stigning formodes at blive begrænset på sigt, da Femernforbindelsen, når den står færdig om ca. 8 år, vil tiltrække en del af trafikken.

Disse forhold taget i betragtning mener vi ikke at kapaciteten på E55 bør udvides i større omfang.”Man kan som kommunalpolitiker fristes til automatisk at gå efter den største investering (2+2 veje), da det jo finansieres af statens pengekasse og ikke kommunens, men vi står altså midt i en ambitiøs grøn omstilling, hvor det er den kollektive transport og cykelstier der bør have vores fokus og prioritering”, udtaler Radikale Venstres spidskandidat, Christian Nyborg Mortensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *