Lokale borgere frarøves hørringsretten

Læserbrev:

Der er skrevet meget for og imod poolhusene i Marielyst Ferieby, men der er ingen tvivl om, at byggetilladelserne er givet på forkert grundlag. Der mangler respekt for borgernes og grundejernes rettigheder til at være en del af planprocessen, hvis det nuværende byggeri retliggøres med en ny lokalplan.
Borgmester John Brædder og udvalgsformand Peter Bring-Larsen har med flere læserbreve forsøgt at negligere sagens alvor. Brædder udtaler, at kommunen har brugt mange penge på rådgivning, som man har rettet sig efter, og at klagerne ikke havde opsættende virkning. MEN en konstatering er, at kommunens ledelse ikke har lyttet til borgerne og heller ikke til den interne rådgivning, der gik i mod det, som nogen formentligt har lovet Skanlux.
Det burde være helt klart både for kommunen som myndighed og for politikerne, at ved udvikling af et område med nyt byggeri skal den gældende lokalplans formål og principper selvfølgelig overholdes!
Med Planklagenævnets afgørelse den 28/1 d.å. er Byrådets afgørelse om, at sommerhusene i Marielyst Ferieby er i overensstemmelse med lokalplan nr. 19 ophævet, og byggeriet er dermed opført ulovligt. At sætte gang i det ulovlige byggeri, – og lade det fortsætte trods afgørelsen, er udemokratisk og direkte imod Planlovens formål om, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i planlægningsarbejdet.
Nu forsøger John Brædder og Peter Bring-Larsen at beskrive historien, som om det er omsonst at følge den gældende lokalplan, for der kan alligevel bygges det samme eller flere huse, mener de og fortsætter – hovsa, den gældende lokalplan er heller ikke i overensstemmelse med eksisterende feriesommerhuse, som nu er privat ejede. De mener derfor, at sagen blot skal klares ved en retlig lovliggørelse, dvs. at der skal laves en ny lokalplan. Dette på trods af Planklagenævnet skriver i afgørelsen: Ejerforhold kan imidlertid ikke reguleres efter planloven. Det kan således ikke i sig selv tillægges vægt, om den ansøgte feriebebyggelse har en eller flere ejere. Dette må så også gælde for eksisterende bebyggelse.

Radikale Venstre er ikke imod store sommerhuse, såkaldte poolhuse, men de skal ikke dumpes ned i sommerhusområder med ganske almindelige familie-sommerhuse. Poolhusenes formål er tydeligvis udlejning til store grupper af mennesker og oftest til fest, og netop ikke familiesommerhuse, som John Brædder retorisk fejlagtigt prøver at fortælle offentligheden i læserbrevet af 22/2 d.å.

Planlægning af poolhusene bør ske gennem de processer, som Planloven foreskriver. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, i den forbindelse bør områderne til poolhusene udpeges og debatten tages. Herefter kan detailplanlægningen følges op med lokalplaner. Borgerne vil hermed få mulighed for at deltage i debatten og blive hørt, før byggeriet er en realitet.

Ved at lovliggøre byggeriet retligt, dvs. ved en ny lokalplan, frarøver kommunen borgernes og grundejernes mulighed for at påvirke lokalplanprocessen i høringsfasen, – og høringen bliver så blot en farce.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *