Levende og kulturrige byer

Vi skal have kultur- og fritidstilbud tættere på borgerne, så vi inspireres mere til at bruge dem i højere grad.

Derfor skal vi…

  1. Vi skal derfor skabe en digital kulturguide, der giver overblik og inspirerer til at bruge de mange tilbud i kommunen. Lige som vi liiiiiige skal se hvad der er i tv, eller liiiige skal tjekke Facebook så skal vi gøre det nemt liiiiige at tjekke hvad der i aften ude i byen. Det skal være nemt at være nysgerrig på kulturområdet.
  2. Tilbyde foreninger en digital sparringspartner, som hjælper dem i gang med at bruge de sociale medier til at præsentere deres tilbud og komme i kontakt med de unge.
  3. Gentænke bymidten i de mindre byer, så bylivet genopstår. Stil f.eks. udvalgte ledige lejemål til rådighed for foreningslivet.

Sammen skabe et online samlingssted for kulturen

Der er brug for et overblik. Et overblik der inspirerer os til at være impulsive, opsøge lokale fællesskaber og prøve noget nyt.
Der er i dag alt for lang afstand mellem borgerne og de kulturelle arrangementer. Mens f.eks. film og tv-serier, via ny teknologi, er blevet gjort enorm tilgængelig via apps i smartphones og tv, så skal borgerne stadig finde de lokale levende kulturtilbud spredt ud i lokalaviser, udbydernes hjemmesider og Facebook. Udfordringen ved denne fragmenterede struktur er, at det er svært for os at få hurtigt overblik og filtrere i de mange tilbud efter behov.

Vi er nød til at tænke nyt og bruge teknologien til at bringe kultur og fritidstilbud tættere på borgerne. Små hjemmesider popper disse år op og prøver at samle, men for en bæredygtig løsning, hvor der er resurser til kvalitet og udbredelse, er kommunen nød til at tage initiativ.

Tilbyde foreninger en digital sparringspartner, som hjælper dem i gang med at udnytte de sociale medier

Fællesskaberne i idrætsforeningerne er enormt vigtige, men de kæmper mange steder med faldende medlemstal. De unge er svære at få fat i på traditionel vis, men ved at tænke nyt har vi muligheder for at vende udviklingen. Vi skal f.eks. klæde foreningerne på til at udnytte mulighederne i de sociale medier, så de kommer tættere på de unge. Nogen foreninger er heldige og har ildsjæle tilknyttet, som har kompetencerne til at markedsføre på de nye platforme, mens det for andre er fremmed land.

Radikale foreslår at der ansættes en “digital sparringspartner”, som er særligt til rådighed for foreningerne. Ikke en som holder de store foredrag, men som konkret tager ud i foreningerne på skift og hjælper dem igang med at vise netop det der gør deres sportsgren interessant.